II. Węgierska Górka - Górniczo - Hutnicza Spółka Akcyjna

Zdjęcia z okresu międzywojennego, gdy na czele "Węgierskiej Górki" stał prof. Jerzy Buzek (lata 1918 - 1939).

Widok ogólny Zakładu

Wygląd zewnętrzny Zakładu. Zdjęcia z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

Zdjęcia pracowników

Zbiorowe zdjęcia pracowników fizycznych i umysłowych z okresu międzywojennego.

Produkcja

Zdjęcia pracowników przy pracy, wygląd hal produkcyjnych a także rodzaje wyrobów produkowanych w okresie międzywojennym.

Wydarzenia z Historii Zakładu

Wazniejsze wydarzenia z Historii Zakładu okresu międzywojennego, uwiecznione na fotografiach.