Wydarzenia z Historii Zakładu

Wazniejsze wydarzenia z Historii Zakładu okresu międzywojennego, uwiecznione na fotografiach.
Rok 1919. Pierwsze i jedyne w czasach II RP obchody święta pierwszomajowego. Na zdjęciu zakładowa orkiestra (pierwszy plan) oraz pracownicy (drugi plan). Lata dwudzieste. Hutnicza Straż Pożarna w strojach galowych. Rok 1928. Wycieczka Gazownikow Polskich zwiedza zakłady w Węgierskiej Górce. Rok 1930. Wizyta delegacji z zaprzyjaźnionego zakładu w Osace. Od lewej stoją: inż. Juliusz Skałka, prof. Jerzy Buzek, dyrektor Kurimoto z japońskiego zakładu metalurgicznego w Osace, inż. Andrzej Hess.
Rok 1930. Pion Techniczny Dyrekcji Wodociągów miasta stołecznego Warszawy zwiedza Odlewnię. Rok 1930. Dyrekcja Wodociągów m. st. Warszawy na terenie Smołowni. Początek lat trzydziestych. Na zdjęciu Hutnicza Straż Pożarna w strojach galowych. Rok 1931. Wręczenie odznaczeń państwowych dla Andrzeja Zontka, Franciszka Suchanka i Edwarda Janika.
Rok 1933. Odznaczenie ministra Przemysłu i Handlu dla ślusarza Franciszka Krzyżowskiego za długoletnią pracę. Wrzesień 1934 r. Pożegnanie inż. Juliusza Skałki (trzeci od prawej), wieloletniego pracownika "Węgierskiej Górki". Rok 1935. Wizyta Pierwszej Damy II RP, Marii Mościckiej (w białym kapeluszu) w Węgierskiej Górce. Rok 1935. Wizyta Pierwszej Damy II RP, Marii Mościckiej (w białym kapeluszu) w Węgierskiej Górce.
Rok 1935.Wizyta Pierwszej Damy II RP, Marii Mościckiej w Węgierskiej Górce. Na zdjęciu dzieci przebywające na Kolonii Wakacyjnej Rodziny Kolejowej. Rok 1935. Wizyta Pierwszej Damy II RP, Marii Mościckiej (w białym kapeluszu) w Węgierskiej Górce. Rok 1936. Jubileusz 25-lecia pracy prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce. Rok 1936. Jubileusz 25-lecia pracy prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce. Dyrektor przemawia do pracowników.
Rok 1936. Jubileusz 25-lecia pracy prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce. Rok 1937. Wizyta pułkownika Michała Gnoińskiego,wojewody krakowskiego w "Węgierskiej Górce". Sierpień 1937 roku. Wycieczka pracowników "Węgierskiej Górki" do Gdyni. Sierpień 1937 roku. Wycieczka pracowników "Węgierskiej Górki" do Gdyni.
Sierpień 1937 roku. Wycieczka pracowników "Węgierskiej Górki" do Gdyni. Sierpień 1937 roku. Pociąg specjalny dla pracowników "Węgierskiej Górki" wynajęty na okoliczność wycieczki pracowników do Gdyni. Rok 1937. Wizyta studentów politechniki z Rumunii. Rok 1938. Wizyta uczestników warszawskiego Międzynarodowego Kongresu Odlewniczego w Węgierskiej Górce. Organizatorem Kongresu był prof. Kazimierz Gierdziejewski, późniejszy dyrekor Zakładu w latach 1945 - 1946.
Rok 1938. Przekazanie ciężkiego karabinu maszynowego dla Polskiej Armii, ufundowanego przez pracowników Górniczo - Hutniczej Sp. Akc. "Węgierska Górka". Rok 1938. Przekazanie ciężkiego karabinu maszynowego dla Polskiej Armii, ufundowanego przez pracowników Górniczo - Hutniczej Sp. Akc. "Węgierska Górka". Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.
Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.
Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.
Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.
Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.
Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Pożegnanie dyrektora prof. Jerzego Buzka, (zmarłego nagle 9 lutego 1939 r.), przez rodzinę, pracowników i mieszkańców Węgierskiej Górki. Prof. Buzek spoczywa na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.