III. ''Wegierska Gorka'' Berg- und Huttenwerks-AG

II Wojna Światowa,"Węgierska Górka" pod zarządem okupanta (lata 1939 - 1945).
Okres okupacji. Kwesta Niemców przed bramą główną Zakładu. Okres Okupacji. Kwesta Niemców przed bramą główną Zakładu. Dyrektor Jakob Sieber z rodziną na spacerze w Węgierskiej Górce. Sieber był dyrektorem Odlewni z nadania III Rzeszy przez niemal cały okres okupacji. Opuścił Zakład 20 stycznia 1945 r. w związku ze zbliżającą się ofensywą Armii Czerwonej. Wizyta oficerów Kriegsmarine w "Węgierskiej Górce".
Wizyta oficerów Kriegsmarine w "Węgierskiej Górce". Wizyta oficerów Kriegsmarine w "Węgierskiej Górce". Wizyta oficerów Kriegsmarine w "Węgierskiej Górce". Okres okupacji. Wnętrze warsztatu mechanicznego. Obróbka kadłubów i wirników stalowych obcej produkcji.
Okres okupacji. Smołownia. Okres okupacji. Obróbka odlewu kowadła. Okres okupacji. Duże zasuwy wykonane na potrzeby III Rzeszy. Okres okupacji. Obróbka odlewu w warsztacie mechanicznym.
Okres okupacji. Wyroby na hali warsztatu mechanicznego. Okres okupacji. Wydział smołowni. Na pierwszym planie rury kanalizacyjne. Okres okupacji. Od lewej: Franciszek Wojciuch i Wojciech Madejczyk. Okres okupacji. Produkcja rur kanalizacyjnych, przy użyciu urządzeń wypożyczonych z zakładu w Szprotawie.
Sierpień 1944 r. Mieszkańcy Węgierskiej Górki w trakcie przymusowego kopania rowów strzeleckich. Pracownicy Odlewni byli zwolnieni z przymusu w ciągu tygodnia roboczego z racji wykonywanej pracy. Zobowiązani byli jednak do robót w niedziele. Ruiny warsztatu mechanicznego zniszczonego przez wycofujące się wojska okupanta w dniu 6 kwietnia 1945 r. Zniszczenia dokonane przez wycofujące się wojska okupanta w dniu 6 kwietnia 1945 r. Zniszczenia dokonane przez wycofujące się wojska okupanta w dniu 6 kwietnia 1945 r.
Zniszczenia dokonane przez wycofujące się wojska okupanta w dniu 6 kwietnia 1945 r. Zniszczenia dokonane przez wycofujące się wojska okupanta w dniu 6 kwietnia 1945 r. Zniszczenia dokonane przez wycofujące się wojska okupanta w dniu 6 kwietnia 1945 r. Zniszczenia dokonane przez wycofujące się wojska okupanta w dniu 6 kwietnia 1945 r.
Zniszczenia dokonane przez wycofujące się wojska okupanta w dniu 6 kwietnia 1945 r.