I. Karl - Ludwigshutte ''Wegierska Gorka''

Zdjęcia z pierwszego okresu działalności Zakładu (od 1838 roku do zakończenia I Wojny Światowej)

Wygląd Zewnętrzny Huty

Najstarsze zachowane zdjęcia uwieczniające wygląd Zewnętrzny Huty im. Karola Ludwika. (od lat sześćdziesiątych XIX w. do 1918 r.)

Zdjęcia Pracowników

Najstarsze zdjęcia grupowe robotników i pracowników umysłowych z przełomu XIX i XX wieku.

Produkcja

Zdjęcia robotników przy pracy oraz wygląd hal produkcyjnych w najdawniejszym okresie działalności Huty.