Zdjęcia pracowników

Zbiorowe zdjęcia pracowników fizycznych i umysłowych z okresu międzywojennego.
Rok 1921. Pracownicy wydziału odlewni. Lata dwudzieste XX w. Pracownicy "Węgierskiej Gorki" w dniu obchodow święta 3 Maja. Zdjęcie wykonane przed gospodą hutniczą. Lata dwudzieste XX wieku. Pracownicy wydziału próby rur. Lata dwudzieste. Hutnicza Straż Pożarna w Węgierskiej Górce.
25 listopada 1929 r. Wręczenie odznaczeń państwowych robotnikom Odlewni: tokarzowi Janowi Czudkowi i formierzowi Ludwikowi Krestianowi. Lata trzydzieste. Pracownicy wydziału odlewni ogólnej. Lata trzydzieste. Dyrektor Jerzy Buzek z pracownikami zarządu. Rok 1936. Pracownicy firmy "Wegierska Górka" w dniu jubileuszu 25-lecia pracy prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce.
Rok 1937. Zdjęcie wykonane przed budynkiem dyrekcji. W środku prof. Jerzy Buzek z malżonką. Prof. Jerzy Buzek w otoczeniu pracowników na pamiątkowej fotografii z okazji czterdziestolecia pracy Pana Edwarda Borskiego (zdjęcie z 05-V-1937). Rok 1938. Zdjęcie wszystkich pracowników wykonane z okazji jubileuszu 100-lecia "Węgierskiej Górki". Rok 1938. Pracownicy umysłowi. Zdjęcie wykonane z okazji jubileuszu 100-lecia Zakładu.
Rok 1938. Zarząd i urzędnicy w roku jubileuszu 100-lecia Zakładu. Rok 1938. Odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi pracowników, z okazji 100-lecia "Węgierskiej Gorki". Rok 1938. Grupa pracowników przed nowowybudowanym budynkiem Emalierni. Lata 30-te. Pracownicy zarządu i goście. Zdjęcie wykonane przy składzie wyrobów gotowych.