Widok ogólny Zakładu

Wygląd zewnętrzny Zakładu. Zdjęcia z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.
Rok 1920. Siłownia, Warsztat Mechaniczny, Kuźnia i Modelarnia. Siłownia wykorzystywała moc 2 turbin parowych i jednej wodnej o łącznej mocy 1075 KM, dostarczając prąd dla Zakładu oraz mieszkańców Cięciny. Lata dwudzieste XX w. Panorama Węgierskiej Górki. Lata dwudzieste XX wieku. Budynek Zarządu "Węgierskiej Górki". Lata dwudzieste XX wieku. Magazyn wyrobów gotowych.
Około roku 1925. Budynki i droga wewnętrzna zakładów w Węgierskiej Górce. Lata dwudzieste XX w. Skład wyrobów gotowych. Lata dwudzieste. Budynki mieszkalne pracowników umysłowych. Lata dwudzieste. Kwatery pracowników umysłowych na terenie Zakładu.
Lata dwudzieste XX wieku. Budynki mieszkalne pracowników Zakładu. Przełom lat dwudziestych i trzydziestych. Kwatery pracowników, w głębi zabudowania Odlewni. Rok 1929. Panorama Odlewni z lotu ptaka. Rok 1929. "Węgierska Górka" z lotu ptaka.
Rok 1929. Restauracja Hutnicza z lotu ptaka. Lata trzydzieste. Po prawej stronie fragment portierni przy bramie głównej. Lata trzydzieste. Budynek Dyrekcji Zakładu. Tutaj przez niemal ćwierć wieku mieszkał prof. Jerzy Buzek z rodziną. Lata trzydzieste. "Węgierska Górka" zimą.
Rok 1931. Staw zakładowy. Lata trzydzieste. Samochód przed siedzibą dyrekcji "Węgierskiej Górki". Lata trzydzieste XX wieku. Na zdjęciu służbowy Mercedes Dyrektora Jerzego Buzka, skonfiskowany w 1945 roku przez Armię Czerwoną. Lata trzydzieste. Plac ze składem wyrobów gotowych.
Widok zewnętrzny "rurarni" i kwatery pracowników. Rozbudowa "rurarni". Druga połowa lat trzydziestych. Widok zewnętrzny "rurarni". Druga połowa lat trzydziestych. Widok zewnętrzny "rurarni".
Druga połowa lat trzydziestych. Widok zewnętrzny "rurarni". Druga połowa lat trzydziestych. Suwnica elektryczna o maksymalnym udźwigu 6 ton. Wybudowana w zakładach Stoczni Gdańskiej, stąd potocznie była nazywana suwnicą gdańską. Druga połowa lat trzydziestych. Suwnica gdańska o maksymalnym udźwigu 6 ton. Na wyposażeniu Zakładu w tamtym okresie, znajdowały się także suwnice o maksymalnym udźwigu 15 a nawet 20 ton. Rok 1938. Nowopowstały budynek emalierni. Nie został oddany do użytku przed wybuchem wojny. Od 1948 pełnił funkcję hali odlewniczej.
Rok 1938. Budynek Emalierni. Rok 1938. Budynek Emalierni na tle gór. Koniec lat trzydziestych. "Rurarnia" i tzw. suwnica gdańska. Lata trzydzieste. Panorama Węgierskiej Górki.