Koncesje, Statuty, Programy

Zbiór ważniejszych zarządzeń odnośnie funkcjonowania Zakładu. Od XIX wieku po lata dziewięćdziesiąte XX w.