Pozwolenie na budowę dwóch wielkich pieców hutniczych w folwarku Węgierska Górka, wydany 4 września 1838 r. przez cesarsko-królewski urząd górniczy w Wieliczce. Koncesja na użytkowanie świeżarek przez Hutę im. Karola Ludwika z 1844 r. Zezwolenie na poszukiwania górnicze dla huty Karola Ludwika, wydany w 1886 roku przez CK Urząd Górniczy. Prawo Poboru wody z rzeki 1950
Prawo Poboru wody z rzeki 1950-1