Dokumentacja Archiwalna

Archiwalne Mapy, Rysunki Techniczne, Statuty, Koncesje, Księgi Pracowników itp.

Rysunki Techniczne i Mapy

Wybrana, archiwalna dokumentacja techniczna Zakładu.

Koncesje, Statuty, Programy

Zbiór ważniejszych zarządzeń odnośnie funkcjonowania Zakładu. Od XIX wieku po lata dziewięćdziesiąte XX w.

Księga Wydatków za rok 1846

Jedna z najstarszych ksiąg, zawierająca spis wydatków budowlano-remontowych Huty Karola Ludwika.

Spis Pracowników za 1852 rok

Księga zatrudnień. Fenomenalne źródło statystyczne.

Spis Pracowników za 1884 rok

Księga zatrudnień.

Paszport produkcyjno Techniczny

Szczegółowy opis stanu produkcji i wyposażenia Odlewni Żeliwa w 1951 roku.

Księga protokołów

Protokoły zebrań Stałej Komisji Technicznej z lat 1976 - 1988.

Archiwalne mapy zakładu

Archiwalne mapy zakładu i okolic