ARCHIWALIA

Zbiór dokumentów archiwalnych: koncesje, statuty, dyplomy, foldery reklamowe, artykuły naukowe.

Dyplomy i Wyróznienia

Wyróżnienia nadawane przy okazji specjalnych osiągnięć na przestrzeni całej historii Zakładu.

Wystawy Zakładowe

Zdjęcia Wystaw Zakladowych na targach krajowych w dwudziestoleciu międzywojennym.

Foldery reklamowe i Katalogi produktów

Archiwalne katalogi wyrobów oraz foldery reklamowe począwszy od XIX w. aż po czasy współczesne.

Dokumentacja Archiwalna

Archiwalne Mapy, Rysunki Techniczne, Statuty, Koncesje, Księgi Pracowników itp.

Z Historii Zakładu

Dawne opracowania dziejów Huty i Odlewni Żeliwa, Kroniki Zakładowe itp.

''Węgierska Górka'' w Rocznikach Przedsiębiorstw i Handlu

Krótkie noty na temat Odlewni w biuletynach informacyjnych z pierwszej połowy XX w.