Akt Erekcyjny Odlewni Żeliwa ''Węgierska Górka''

Akt Erekcyjny Odlewni Żeliwa z 1951 roku, wraz z aktualizacjami.

Statut OZWG z 1990 roku

Statut Odlewni Żeliwa z 1990 roku. Początek programu restrukturyzacji.

Statut OŻWG na czas Stanu Wojennego

Statut Odlewni Żeliwa na czas Stanu Wojennego.

Statut OŻWG z 1988 roku

Statut Odlewni Żeliwa z 1988 roku.