Rysunki Techniczne i Mapy

Wybrana, archiwalna dokumentacja techniczna Zakładu.
Rysunek techniczny przekroju jednego z dwóch pieców hutniczych z 1850 roku. Schemat tzw. "metody Ardelta" wprowadzonej do "Węgierskiej Górki" przez dyrektora Jerzego Buzka w 1915 r. Mapa zabudowań Huty im. Karola Ludwika w Węgierskiej Górce, wraz z budynkiem dyrekcji oraz ogrodem hutniczym w centralnej części mapy. Mapa katastralna z 1874 roku przedstawiająca teren hutniczych kanałów spławnych.
Mapa Węgierskiej Górki i okolic wraz z Hutą im. Karola Ludwika, sporządzona około połowy XIX w. Mapa dóbr żywieckich po podziale z 1608 r. po śmierci Krzysztofa Komorowskiego. "Państwo żywieckie" przypadło w spadku Mikołajowi Komorowskiemu, który w latach 1608 - 1616 założył folwark Węgierska Górka. Opis zabudowań Huty im. Karola Ludwika. Szkic urządzeń spławych wykorzystywanych przez Hutę im. Karola Ludwika.
Szkic urządzeń spławnych na Sole w Węgierskiej Górce wraz z opisem. Mapa terenów "państwa żywieckiego".