Statut OŻWG na czas Stanu Wojennego

Statut Odlewni Żeliwa na czas Stanu Wojennego.
Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie funkcjonowania OZWG w czasie stanu wojennego1 1982 Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie funkcjonowania OZWG w czasie stanu wojennego2 1982 Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie funkcjonowania OZWG w czasie stanu wojennego3 1982 Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie funkcjonowania OZWG w czasie stanu wojennego4 1982
Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie funkcjonowania OZWG w czasie stanu wojennego5 1982 Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie funkcjonowania OZWG w czasie stanu wojennego6 1982 Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie funkcjonowania OZWG w czasie stanu wojennego7 1982 Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie funkcjonowania OZWG w czasie stanu wojennego8 1982
Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie funkcjonowania OZWG w czasie stanu wojennego9 1982 Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie funkcjonowania OZWG w czasie stanu wojennego10 1982