Wystawy Zakładowe

Zdjęcia Wystaw Zakladowych na targach krajowych w dwudziestoleciu międzywojennym.
Rok 1929. "Węgierska Górka" na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. DY 04 DY 08 DY 09
Rok 1936. Rok 1936. DY 16