CIEKAWOSTKI

Pamiątki związane z historią zakładu.
Fragment papieru firmowego Huty, wraz z herbem Karola Ludwika Habsburga. Prawdopodobnie koniec XIX wieku. Wejście do jednej z wielu sztolni, w których wydobywano rudę na potrzeby Huty im. Karola Ludwika. Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Rok 1893. Plakat reklamowy wieczorku charakterystyczno - humorystycznego w sali reprezentacyjnej Huty Karola Ludwika. Pocztówka z obiektami w Węgierskiej Górce i Cięcinie z przełomu XIX i XX wieku.
Budynek stacji kolejowej w Węgierskiej Górce zachowany w oryginalnym stanie do dziś. Zdjęcie wykonane ok. 1900 roku. Znaki firmowe "Węgierskiej Górki" na przestrzeni lat. Od lewej: pierwszy znak ochronny wszystkich zakładów wchodzących w skład Komory Cieszyńskiej (korona herbu Habsburgów, krzyż maltański i skrót TSN - Teschen (niem. Cieszyn)), znak firmowy z lat 1918 - 1936 z literami WG oraz znak używany od 1936 z pewnymi zmianami do dziś (trójkąt z monogramem WG). Reklama Restauracji Hutniczej w Węgierskiej Górce z 1924 roku. Karta tytułowa jednej z prac prof. Jerzego Buzka, wydanej w Warszawie w 1929 roku.
Lata 30-te XX wieku. Wystawa Reklamowa Ruropopolu - Biura Sprzedaży Rur Zjednoczonych Odlewni Polskich. Ruropol w latach trzydziestych był reprezentantem handlowym "Węgierskiej Górki". Prezesem Zarządu biura przez pewnien czas był prof. Jerzy Buzek. Początek lat trzydziestych. Widok na Restaurację Hutniczą. Jaz na rzece Sole w Węgierskiej Górce. Wizytówka prof. Jerzego Buzka.
Widok na japońską odlewnię żeliwa Kurimoto w Osace - zakład zaprzyjaźniony z "Węgierską Górką". Zakład w Osace (Japonia). Widok fragmentu portu zakładowego. Odlewnia Żeliwa w Osace (Japonia). Laboratorium. Hala produkcyjna japońskiego zakładu w Osace, zaprzyjaźnionego z Węgierską Górką.
Połowa lat 30-tych XX w. Koncert Józefa Cetnera (drugi od lewej), wybitnego skrzypka, profesora Śląskiego Konserwatorium w Katowicach. Koncert odbył się w sali Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL) w Węgierskiej Górce. Prezesem koła TSL w Węgierskiej Górce był prof. Jerzy Buzek. Rok 1931. Wieczór z twórczością Jana Kochanowskiego w sali TSL w Węgierskiej Górce. Rok 1932. Czytelnia Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej Górce. Zarząd koła TSL w Węgierskiej Górce z prezesem Jerzym Buzkiem.
Okres międzywojenny. Montaż kanalizacji przy wykorzystaniu rur odlanych w "Węgierskiej Górce". Miejsce instalacji nieznane. Reprodukcja obrazu Stanisława Borysowskiego z 1937 roku, przedstawiające urządzenie do pionowego odlewania rur. Legitymacja Jerzego Buzka, uprawniająca do ulg taryfowych na państwowe środki komunikacyjne. Do korzystania z takiej legitymacji uprawnieni byli wszyscy urzędnicy państwowi w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Blankiet zaproszenia na zwiedzanie zakładów w Węgierskiej Górce, z okazji XX zjazdu Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych Polskich.
Plan wycieczki z okazji XX zjazdu Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych Polskich (czerwiec 1938). Jedną z atrakcji było zwiedzanie zakładów w Węgierskiej Górce. Mapa planu wycieczki z okazji XX zjazdu Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych Polskich (czerwiec 1938). Jedną z atrakcji było zwiedzanie zakładów w Węgierskiej Górce. legitymacja członkowska Międzynarodowego Kongresu Odlewniczego (Polska, 1938 rok), zorganizowanego przez Kazimierza Gierdziejewskiego, późniejszego dyrektora naczelnego zakładów w Węgierskiej Górce. Blankiet zaproszenia na śniadanie uczestników Międzynarodowego Kongresu Odlewniczego, zwiedzających ''Węgierską Górkę", wydane przez dyrekcję zakładu z dyrektorem Jerzym Buzkiem na czele.
Karta uczestnictwa w bankiecie pożegnalnym Międzynarodowego Kongresu Odlewniczego (Polska 1938 rok). Wystawiona na nazwisko Wojciecha Quadrata, ówczesnego dyrektora handlowego, późniejszego dyrektora naczelnego zakładów "Węgierska Górka". Zaproszenie na uroczystość wręczenia ciężkiego karabinu maszynowego, ufundowanego przez pracowników "Węgierskiej Górki", połączonej z kwestą na Fundusz Obrony Narodowej (FON) - ogólnopolskiej akcji mającej na celu pomoc w uzbrojeniu polskiej armii. Środki z FON zostały jedynie częściowo wykorzystane w trakcie kampanii wrześniowej oraz II Wojny Światowej. Podziękowanie za kondolencje po śmierci prof. Jerzego Buzka w lutym 1939 r. Jedno z ostatnich zamówień przed wybuchem II Wojny Światowej, zrealizowane dla Gazowni Miejskiej w Krakowie w sierpniu 1939 roku. 31 sierpnia tego roku "Węgierska Górka" wstrzymała pracę.
Przepustka nocna zezwalająca zatrudnionym w zakładach "Węgierska Górka" na poruszanie się w trakcie godziny policyjnej między miejscem zamieszkania a zakładem pracy. Wystawiona w 1941 roku na nazwisko Józef Golec. Przepustka z 1945 r., upoważniająca pracowników "Węgierskiej Górki" do przebywania na terenie zakładu po godzinie 22, wystawiona na nazwisko Józef Golec. Zaświadczenie o zatrudnieniu w "Węgierskiej Górce", wystawione przez okupanta 20 marca 1945 roku. Kilkanaście dni później wojska niemieckie ewakuowały się z Węgierskiej Górki. Tablica upamiętniająca powołanie pierwszej Rady Zakładowej w 1945 r.
Zaproszenie dla Stanisława Pauka, ówczesnego dyrektora naczelnego Odlewni Żeliwa, na akademię poświęconą pamięci prof. Jerzego Buzka w dziesiątą rocznicę śmierci. Nota prasowa na temat konferencji naukowej poświęconej pamięci Jerzego Buzka w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie. Kadr z filmu o zasadach BHP z 1958 roku, zrealizowanego przez krakowski oddział TVP na terenie Odlewni Żeliwa. Na zdjęciu dyrektor naczelny Władysław Adamiec wraz z pracownikami przy makiecie zakładu. Zaproszenie na uroczystość 120-lecia Odlewni Żeliwa pod patronatem ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza. Rok 1958.
Program obchodów 120-lecia Odlewni. Rok 1958. Legitymacja członkowska Klubu Sportowego "Metal" wystawiona na nazwisko Władysława Dziedzica, pracownika Odlewni w latach 1944 - 1981. Klub Sportowy, którego wychowankami było wielu ogólnopolskiej sławy sportowców powstał z inicjatywy zarządu Odlewni. Rok 1967. Zaproszenie na uroczystość z okazji wręczenia Sztandaru Przechodniego "za uzyskanie najlepszych wyników w socjalistycznym współzawodnictwie pracy między zakładami Przemysłu Odlewniczego". Rok 1967. Zaproszenie na uroczystość z okazji wręczenia Sztandaru Przechodniego "za uzyskanie najlepszych wyników w socjalistycznym współzawodnictwie pracy między zakładami Przemysłu Odlewniczego".
Patent racjonalizatorski wydany przez królową Wielkiej Brytanii, Elżbietę II, dla Odlewni Żeliwa w 1969 roku. Dyplom mistrzowski w zawodzie tokarza wieloletniego pracownika Zakładu, Władysława Madejczyka, wystawiony 14 lutgo 1973 r. Rok 1969. Patent racjonalizatorski wydany przez francuski urząd patentowy na wynalazek opracowany przez Romana Karpińskiego i Stanisława Szczotkę, pracowników Odlewni Żeliwa. Plan rozmieszczenia "elementów propagandy wizualnej" na rzecz ustroju socjalistycznego na terenie Odlewni Żeliwa - lata siedemdziesiąte XX wieku.
Plan działalności polityczno-propagandowej w dziedzinie popularyzacji obrony cywilnej. : plany, plan, dokument Legitymacja członkowska poświadczająca przynależność do Klubu Techniki i racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Wystawiona na nazwisko Józef Golec. Dyplom konkursu "Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie Wynalazczości Pracowniczej za rok 1979", zorganizowanego przez dyrektora naczelnego Odlewni Żeliwa, Antoniego Kręcichwosta. Dyplom z okazji jubileuszu 25-lecia pracy Romana Tetłaka w Zakładzie przyznany przez ówczesną dyrekcję z Antonim Kręcichwostem na czele w roku 1980. Roman Tetłak przeszedł na emeryturę w 2003 roku, w sumie przepracował w zakładzie 48 lat.
Okładka wydawnictwa jubileuszowego z okazji 150-lecia istnienia "Węgierskiej Górki". Rok 1988. Stała przepustka zakładowa z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Wizytówka Prokurenta Romana Tetałaka, pochodząca z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Wizytówka Romana Tetłaka z połowy lat dziewięćdziesiątych.
Wizytówka Romana Tetłaka z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych.