IV. Odlewnia Żeliwa ''Węgierska Gorka''

Czasy Odlewni Żeliwa pod zarządem państwowym (lata 1945 - 1992) oraz Fabryki Armatury i Odlewni (1992 - 1999).

Wygląd ogólny Zakładu

Wygląd ogólny i rozbudowa Odlewni Żeliwa w czasach PRL.

Z życia Zakładu

Wydarzenia z historii Zakładu upamiętnione na fotografiach.

Produkcja

Zdjęcia pracowników przy pracy z okresu PRL

Obchody uroczystości państwowych

Zdjęcia z pochodów pierwszomajowych oraz rocznic powstania PKWN w Węgierskiej Górce, organizowanych przy udziale Odlewni Żeliwa.