Obchody uroczystości państwowych

Zdjęcia z pochodów pierwszomajowych oraz rocznic powstania PKWN w Węgierskiej Górce, organizowanych przy udziale Odlewni Żeliwa.
Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Obchody święta 1 Maja. Rok 1949. Święto 1 Maja przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Pochód pierwszomajowy. około 1950 roku. Obchody Święta 1 Maja przed restauracją hutniczą.
Rok 1950. Święto 1 Maja. Rok 1950. Święto 1 Maja. Rok 1950. Obchody pierwszomajowe. Rok 1952. Obchody 60 urodzin prezydenta Bolesława Bieruta.
Rok 1953. Obchody pierwszomajowe. lata pięćdziesiąte. Święto 1 Maja. Rok 1954. Pochód pierwszomajowy. Trybuna przed restauracją hutniczą. Rok 1956. Pochód pierwszomajowy.
Rok 1956. Święto 1 Maja. Zdjęcie wykonane przed restauracją hutniczą. Rok 1956. Program artystyczny z okazji Święta 1 Maja. Rok 1956. Program artystyczny z okazji Święta 1 Maja. Rok 1957. Sztuka teatralna z okazji Święta 1 Maja.
Rok 1960. Akademia z okazji Święta 1-ego Maja. Rok 1960. Święto 1 Maja. Rok 1961. Święto 1 Maja. Dyrektor Władysław Adamiec wręcza nagrody długoletnim pracownikom Odlewni Żeliwa. Rok 1963. Manifestacja pierwszomajowa w Węgierskiej Górce.
Rok 1964. Obchody pierwszomajowe. Rok 1964. Obchody pierwszomajowe. Rok 1964. Święto 1 Maja w Węgierskiej Górce. Rok 1964. Święto 1 Maja w Węgierskiej Górce. Na pierwszym planie samochód marki 'Warszawa", oddany do dyspozycji brygady budowlano-remontowej Odlewni Żeliwa.
Rok 1964. Święto 1 Maja w Węgierskiej Górce. Rok 1964. Pochód pierwszomajowy. Rok 1964. Pochód pierwszomajowy. Rok 1964. Obchody XX-lecia ogłoszenia manifestu PKWN. Powiatowa Manifestacja w Węgierskiej Górce.
Rok 1964. Obchody XX-lecia ogłoszenia manifestu PKWN. Powiatowa Manifestacja w Węgierskiej Górce. Rok 1965. Święto 1 Maja. Na podium stoją pracownicy dyrekcji "Węgierskiej Górki". Ponżej członkowie rady zakładowej ze sztandarami. Rok 1965. Obchody pierwszomajowe. Rok 1965. Na głównym planie samochód ekipy remontowo - budowlanej Odlewni Żeliwa.
Rok 1965. Dyrektor Władysław Adamiec wręcza nagrody długoletnim pracownikom Zakładu. Rok 1965. Święto 1 Maja. Rok 1965. Święto 1 Maja. Rok 1965. Święto 1 Maja.
Rok 1965. Obchody pierwszomajowe. Rok 1965. program artystyczny z okazji święta 1 Maja. Rok 1966. Manifestacja pierwszomajowa w Węgierskiej Górce. Rok 1966. Święto 1 maja.
Rok 1966. Obchody XXII rocznicy ogłoszenia manifestu PKWN. Pracownicy dyrekcji z dyrektorem Władysławem Adamcem oglądają program krakowskiego zespołu "Melodie z naszego podwórka" Rok 1966. Obchody XXII rocznicy ogłoszenia manifestu PKWN. Krakowski zespół WPIE prezentuje program artystyczny: "Melodie z naszego podwórka". Rok 1966. Święto 1 Maja. Rok 1967. Akademia pierwszomajowa.
Rok 1967. Święto Odrodzenia Polski (22 Lipca). Uroczysta sesja połączona z wręczeniem nagród za długoletnią pracę i osiągnięcia w międzyoddziałowym współzawodnictwie. Rok 1967. XXIII rocznica ogłoszenia manifestu PKWN. Uroczysta sesja, w trakcie której przyznano nagrody dla długoletnich pracowników oraz za międzywydziałowe współzawodnictwo. Rok 1968. Święto 1 Maja. Rok 1968. Ochody XXIV rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN.
Rok 1970. Święto 1 Maja. Rok 1970. Święto 1 Maja. Rok 1970. Święto 1 Maja. Rok 1971. Święto 1 Maja.
Rok 1971. Święto 1 Maja. Rok 1971. Święto 1 Maja. Rok 1971. Święto 1 Maja. Rok 1971. Święto 1 Maja.
Rok 1973. Święto 1 Maja. Rok 1973. Święto 1 Maja. Defilada. Rok 1973. Święto 1 Maja. Rok 1973. Święto 1 Maja.
Rok 1973. Święto 1 Maja. Spotkanie towarzyskie pracowników Odlewni Żeliwa. Rok 1973. Święto 1 Maja. Spotkanie towarzyskie. Na zdjęciu pracownicy zarządu z dyrektorem Władysławem Adamcem. Rok 1974. Instalacja propagandowa na ogrodzeniu Odlewni Żeliwa z okazji obchodów XXX-lecia ogłoszenia manifestu PKWN. Rok 1975. Święto 1 Maja.