Z życia Zakładu

Wydarzenia z historii Zakładu upamiętnione na fotografiach.
Rok 1945. Grupa pracowników Odlewni przed restauracją hutniczą. Rok 1945. Grupa pracowników wydziału odlewni. Rok 1945. Kurs mistrzowski w zakresie odlewnictwa, przeprowadzony w Odlewni pomiędzy 24 września a 24 października. Rok 1945. Uczestnicy kursu mistrzowskiego w zawodzie odlewniczym, zorganizowanego przez Odlewnię Żeliwa.
Rok 1948. Wizyta komisji ministerialnej, decydującej o przebudowie emalierni na odlewnię żeliwa. 1 maja 1949. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Domu Robotniczego (po lewej w jasnym płaszczu Stanisław Pauk, Dyrektor Naczelny Odlewni). Rok 1949. Obchody 1ego Maja. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Domu Robotniczego. Była to inicjatywa dyrektora naczelnego, Stanisława Pauka. Budowa Domu nigdy nie została ukończona. Rok 1949. Obchody 1ego Maja. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Domu Robotniczego. : 1945
Praktykanci w Węgirskiej Górce. Lipiec 1949. Rok 1949. Praktykanci kursu odlewnictwa w "Węgierskiej Górce". Rok 1949. Akcja Mleczna w "Węgierskiej Górce". Druga połowa lat czterdziestych. Prawdopodobnie obchody Święta Odlewnika. W bramie orkiestra zakładowa.
Rok 1949. Budowa mostu na kanale fabrycznym Odlewni Żeliwa. Rok 1949. Budowa mostu na kanale fabrycznym Odlewni Żeliwa. Rok 1949. Spotkanie ze studentami i naukowcami krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Węgierskiej Górce. Rok 1949. Wizyta studentów i profesorów Akademii Górniczo - Hutniczej.
Rok 1949. Wizyta studentów i wykładowców Akademii Górniczo - Hutniczej w Węgierskiej Górce. Rok 1949. Pracownicy Odlewni w trakcie wykonywania zobowiązania na 22 lipca dla Ośrodka Maszynowego w Łodygowicach. Pożarniczy kurs podstawowy na terenie Odlewni. Rok 1949. Rok 1951. Kurs samochodowy w Węgierskiej Górce, zorganizowany przez Odlewnię.
Rok 1951. Wystawa Malarstwa Rodzajowego w Węgierskiej Górce, zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Rok 1952. Konferencja pokojowa z okazji 60-tych urodzin prezydenta Bolesława Bieruta w "Węgierskiej Górce". Rok 1955. Wizyta budowniczych warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Odlewnia Żeliwa wykonała odlewy latarni oświetleniowych, zamontowane w otoczeniu pałacu. Rok 1956. Wizyta Bolesława Jaszczuka, Ministra Przemysłu Maszynowego w Węgierskiej Górce. Zgodnie z dekretem o upaństwowieniu, Odlewnia Żeliwa podlegała bezpośrednio temu ministerstwu.
Rok 1956. Wizyta Bolesława Jaszczuka, Ministra Przemysłu Maszynowego w Węgierskiej Górce. Zgodnie z dekretem o upaństwowieniu, Odlewnia Żeliwa podlegała bezpośrednio temu ministerstwu. Rok 1956. Wizyta Ministra Przemysłu Maszynowego w Węgierskiej Górce. Rok 1956. Wizyta Ministra Przemysłu Maszynowego w Węgierskiej Górce. Rok 1956. Wizyta Ministra Przemysłu Maszynowego w Węgierskiej Górce.
Rok 1957. Grupa pracowników. Rok 1957. Wizyta członków Stowarzyszenia Odlewników Polskich (STOP) w Węgierskiej Górce. Jednym z Pomysłodawców Stowarzyszenia i prezesem honorowym w latach trzydziestych był prof. Jerzy Buzek. Rok 1957. Spotkanie członków krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Odlewników Polskich z pracownikami "Węgierskiej Górki". Rok 1957. Spotkanie członków krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Odlewników Polskich z pracownikami "Węgierskiej Górki".
Rok 1957. Spotkanie członków krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Odlewników Polskich z pracownikami "Węgierskiej Górki". Rok 1957. Spotkanie członków krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Odlewników Polskich z pracownikami "Węgierskiej Górki". Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce.
Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce.
Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce.
Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce.
Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce.
Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1958. Dekoracje przygotowane z okazji 120-lecia Odlewni Żeliwa. Rok 1958. Dekoracje przygotowane z okazji 120-lecia Odlewni Żeliwa. Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce (w środku Władysław Adamiec, Dyrektor Naczelny w latach 1955 - 1978).
Rok 1958. Obchody 120-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Na zdjęciu zasłużeni pracownicy, uhonorowani odznaczeniem państwowym. Rok 1959. Uroczysta konferencja ku pamięci prof. Jerzego Buzka, w dwudziestą rocznicę jego śmierci. Rok 1959. Zjazd Metalowców Okręgu Krakowskiego w Węgierskiej Górce. Rok 1959. Zjazd Metalowców Okręgu Krakowskiego w Węgierskiej Górce.
Rok 1959. Zjazd Metalowców Okręgu Krakowskiego w Węgierskiej Górce. Rok 1959. Zjazd Metalowców okręgu krakowskiego w Węgierskiej Górce. Przemawia dyrektor naczelny, Władysław Adamiec. Rok 1959. Zjazd Metalowców okręgu krakowskiego w Węgierskiej Górce. Rok 1959. Ćwiczenia Ochotniczej Straży Pożarnej Odlewni Żeliwa.
Rok 1959. Zebranie zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Odlewników Polskich w Węgierskiej Górce. Rok 1959. "Węgierska Górka" na Powiatowej Wystawie Przemysłowej w Żywcu z okazji XV-lecia polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rok 1959. Święto Odlewnika w Węgierskiej Górce. Na zdjęciu zarząd odlewni z dyrektorem Władysławem Adamcem (drugi od lewej). Rok 1959. Święto Odlewnika w Węgierskiej Górce. Na zdjęciu zarząd odlewni z dyrektorem Władysławem Adamcem (pierwszy od lewej).
Rok 1960. Dzień Odlewnika w Węgierskiej Górce. Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka". Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka". Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka".
Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka". Dyrektor Władysław Adamiec (po lewej) wręcza okolicznościowy dyplom. Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka". Dyrektor Władysław Adamiec wręcza okolicznościowy dyplom. Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa. Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka".
Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka". Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka". Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka". Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka".
Rok 1960. Uroczystości pierwszomajowe w Węgierskiej Górce. Rok 1960. Zakończenie kursu partyjnego I-ego stopnia. Zdjęcie wykonane przed bramą główną. Rok 1960. Obrady Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Rady Zakładowej i Rady Robotniczej Odlewni Żeliwa. Rok 1960. Obrady Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Rady Zakładowej i Rady Robotniczej Odlewni Żeliwa.
Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji. Rok 1960. Dzień Odlewnika w Węgierskiej Górce. Rok 1960. Spotkanie z rencistami w Klubie Techniki i Racjonalizacji przy Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka". Rok 1960. Dzień Odlewnika w Węgierskiej Górce.
Rok 1961. Wręczenie nagród długoletnim pracownikom Odlewni przez Władysława Dziedzica (pierwszy od lewej) oraz dyrektora Władysława Adamca (drugi od lewej). Rok 1961. obchody Święta Odlewnika w Węgierskiej Górce. Rok 1961. Dzień Odlewnika w Węgierskiej Górce. Rok 1961. Dzień Odlewnika w Węgierskiej Górce.
Rok 1963. Obchody 125-lecia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Rok 1963. Obchody Święta 1-ego Maja. Na zdjęciu wolontariuszki Polskiego Czerwonego Krzyża. Rok 1964. VII Zjazd Metalowców w Warszawie. W pierwszym rzędzie, drugi od lewej Władysław Dziedzic - delegat zakładów w Węgierskiej Górce. Rok 1964. Dzień Metalowca w Węgierskiej Górce.
Rok 1965. Obrady Komisji Historycznej Związku Zawodowego Metalowców w Węgierskiej Górce. Rok 1965. Obrady Komisji Historycznej Związku Zawodowego Metalowców w Węgierskiej Górce. Rok 1965. Obrady Komisji Historycznej Związku Zawodowego Metalowców w Węgierskiej Górce. Rok 1965. Sesja Osiedlowej Rady Narodowej w nowym gmachu.
Rok 1965. Barbórka w Węgierskiej Górce. Rok 1965. "Barbórka" w Węgierskiej Górce. Rok 1965. "Barbórka" w Węgierskiej Górce. Rok 1966. Obrady II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Odlewni Żeliwa.
Rok 1966. Obrady II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Odlewni Żeliwa. Rok 1966. Wybory do Rady Zakładowej Odlewni Żeliwa. Rok 1966. Wybory do Rady Zakładowej Odlewni Żeliwa. Rok 1966. Wybory do Rady Zakładowej Odlewni Żeliwa.
Rok 1966. Wybory do Rady Zakładowej Odlewni Żeliwa. Rok 1967. Obóz naukowy krakowskiego Związku Młodzieży Socjalistycznej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Węgierskiej Górce. Rok 1967. Uroczystość wręczenia Sztandaru Przechodniego dla Odlewni Żeliwa. Rok 1967. Uroczystość wręczenia Sztandaru Przechodniego Ministra Przemysłu Ciężkiego i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców.
Rok 1967. Spotkanie z pracownikami, przechodzącymi na emeryturę. Władysław Dziedzic (drugi od lewej) wznosi toast za odchodzących pracowników. Rok 1968. Koncert z okazji Święta Odlewnika w Węgierskiej Górce. Rok 1969. Obóz uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu. Odczyt Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Rok 1970. Obchody VIII Międzynarodowego Dnia Odlewnika w Węgierskiej Górce.
Rok 1970. Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Odlewni Żeliwa. Rok 1970. Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Odlewni Żeliwa. Rok 1970. Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Odlewni Żeliwa. Rok 1970. Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Odlewni Żeliwa.
Rok 1971. Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka". Rok 1971. Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Odlewni Żeliwa. Rok 1971. Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Odlewni Żeliwa. Rok 1971. Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Odlewni Żeliwa.
Rok 1972. Zakończenie Spartakiady międzyoddziałowej w Odlewni Żeliwa. Rok 1972. Zakończenie Spartakiady międzyoddziałowej w Odlewni Żeliwa. Dyrektor Władysław Adamiec wręcza nagrody. Rok 1974. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze RKS "Metal" podległego Odlewni Żeliwa. Na zdjęciu Roman Tetłak, przewodniczący obrad. Rok 1975, Uroczysta Sesja Rady Narodowej i Samorządu Robotniczego Odlewni Żeliwa z okazji XXX-lecia PRL.
Rok 1988. Obchody 150-lecia Odlewni Żeliwa. Dekoracja zasłżonych pracowników okolicznościowymi odznaczeniami. Rok 1988. Zdjęcie z planu programu "Zajechał wóz do Węgierskiej Górki", zrealizowanego w dniach 25 - 26 czerwca 1988 r przez TVP Katowice. Realizacja programu zbiegła się z obchodami 150-lecia odlewni. Wywiadu udzielał Roman Tetłak, ówczesny Dyrektor d/s administracyjnych Odlewni Żeliwa. około roku 1995. Jedyne zachowane w archiwum Odlewni zdjęcie z czasów FAiO (l. 1992 - 1999). Na zdjęciu ówczesny Dyrektor Naczelny Władysław Gawliński (z lewej) oraz Zastępca Dyrektora Naczelnego i Dyrektor Administracyjny Roman Tetłak. Zdjęcie wykonane w Niemczech.