Historia Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce

180 lat tradycji i doświadczenia.

FOTOTEKA

Zbiór zdjęć archiwalnych z lat 1865 - 1999.

ARCHIWALIA

Zbiór dokumentów archiwalnych: koncesje, statuty, dyplomy, foldery reklamowe, artykuły naukowe.

CIEKAWOSTKI

Pamiątki związane z historią zakładu.

GALERIA ZASŁUŻONYCH

Katalog poświęcony ludziom zasłużonym dla Odlewni Żeliwa (Prezesi, Dyrektorzy, pracownicy firmy).

JUBILEUSZE, IMPREZY ROCZNICOWE

Fotorelacje. Materiały wideo.

METALPOL - HISTORIA NAJNOWSZA

Najnowsza historia firmy METALPOL. Zdjęcia, filmy reklamowe.