METALPOL - HISTORIA NAJNOWSZA

Najnowsza historia firmy METALPOL. Zdjęcia, filmy reklamowe.

Materiały video

Filmy reklamowe. Materiały video o Metalpolu.

Metalpol dzisiaj

Hale produkcyjne Metalpolu - Stan obecny.

Metalpol w pierwszym dziesięcioleciu działalności

Rozdział obrazujący rozwój i wydarzenia Metalpolu w pierwszej dekadzie XXI w.