Metalpol w pierwszym dziesięcioleciu działalności

Rozdział obrazujący rozwój i wydarzenia Metalpolu w pierwszej dekadzie XXI w.