Metalpol dzisiaj

Hale produkcyjne Metalpolu - Stan obecny.
Widok ogólny na biurowiec firmy. Wydział W2. Moment ściągania żużla z kadzi do pojemnika. Praca na wydziale W2. Pracownik sypie do kadzi z płynnym żeliwem koagulator żużla. Moment zalewania formy płynnym żeliwem na lini odlewniczej BMD.
Widok ogólny na linię odlewniczą BMD - zalewanie form. Hala odlewni. Na pierwszym planie odlewy w trakcie studzenia. Wydział W2. Na pierwszym planie automatyczna zalewarka form OCC na lini Disamatic. Praca na wydziale W2. Operacja ściągania żuzla z powierzchni płynnego metalu w kadzi.
Wydział W2. Jeden z czterech elektrycznych pieców indukcyjnych średniej częstotliwości do wytapiania żeliwa. Widok ogólny na halę produkcyjną. Stad odlewy są transportowane do oczyszczarni celem dalszej obróbki. Tzw. "krata" na wydziale W2. Pracownik przekłada gorące odlewy do pojemników z taśmy produkcyjnej automatu Disamatic. Modelarnia. Praca przy oprzyrządowaniu odlewniczym na linię poziomą BMD.
Modelarnia. Obróbka modelu na centrum obróbczym. Wydział Mechaniczny - obróbka detali do hydrantów. Wydział mechaniczny. Korpusy zasuw przygotowane do montażu. Kontrola Jakości - Labolatorium pomiarowe. Pomiary odlewu na maszynie pomiarowej CNC  Mitutoyo.
Wydział W2. Praca przy elektrycznym piecu indukcyjnym do wytapiania żeliwa. Widok ogólny na pole wsadowe. W głębi magazyn surowców. Wydział W2. Praca przy jednym z elektrycznych pieców indukcyjnych do wytapiania żeliwa. Widok ogólny na poziomą linię odlewniczą BMD z zalewarką form.
Pozioma linia odlewnicza BMD. Widok na poziomą linie odlewniczą BMD. Hala oczyszczarni. Tutaj odbywa się czyszczenie i szlifowanie odlewów w koncowym etapie ich produkcji. Widok na halę W2. Na pierwszym planie kadzie odlewnicze przygotowane do produkcji.
Hala produkcyjna W2. Zalewarka form OCC na liniii Disamatic. Pracownik wylewa z kadzi płynne żeliwo do zalewarki. Hala W2. Automat do zalewania form - OCC na linni Disamatic. Widok na halę W2. Na pierwszym planie kadź przy piecu indukcyjnym nr 3. Fragment pionowej linii odlewniczej Disamatic. Na pierwszym planie wlew automatycznej zalewarki form - OCC 40.
Korpusy zasuw malowane farbą proszkową do wody pitnej. W głębi hala wydziału  Mechanicznego. Widok na nową halę produkcyjo-magazynową oddaną do użytku w czerwcu 2007 roku. Widok ogólny na magazyn surowców do produkcji.