Wygląd Zewnętrzny Huty

Najstarsze zachowane zdjęcia uwieczniające wygląd Zewnętrzny Huty im. Karola Ludwika. (od lat sześćdziesiątych XIX w. do 1918 r.)
Rok 1865. Najstarsze zdjęcie przedstawiające zabudowania Huty wraz z wielkimi piecami zlikwidowanymi w 1905 roku. Rok 1865. Panorama Węgierskiej Górki. Zdjęcie wykonane około 1880 roku. Fragment frontowych zabudowań Huty, wraz z wielkimi piecami. Ok. 1880 roku. Front budynku Huty Karola Ludwika, w głębi z lewej strony widoczne dwa wielkie piece rozebrane w 1905 roku.
Rok 1900. Hutniczy staw z przemysłowymi obiektami w tle. Rok 1904. Front budynku odlewni i ostatni wielki piec. Obok pieca wyciąg wodny. Trójnóg z lewej strony to kafar do rozbijania złomu. Na pierwszym planie rury i kształtki kanalizacyjne. Rok 1905. Front odlewni po likwidacji wielkich pieców. Początek XX wieku. Mieszkania pracownikow fizycznych.
Rok 1913. Fontanna w ogrodzie hutniczym. W tle siedziba zarządu odlewni. Rok 1914. Na pierwszym planie fabryka suchej destylacji drewna, uruchomiona w 1885 r., w głębi zabudowania Odlewni. Fabryka destylacji na przełomie XIX i XX w. była głównym dostawcą węgla drzewnego dla Huty Karola Ludwika. Fabryka została zlikwidowana w 1931 roku. Rok 1915. Budynek Zarządu Huty. Rok 1917. Skład Drewna.
Rok 1917. Skład wyrobów gotowych. Rok 1917. Skład wyrobów gotowych. Rok 1917. Skład wyrobów gotowych. Rok 1917. Gospoda Hutnicza.