Kronika Obrony Cywilnej Odlewni - 1953 - 1977

Najważniejsze informacje na temat działalnosci Sekcji Obrony Cywilnej Odlewni w latach 1953 - 1977.Autorem kroniki jest Stanisław Siwakowski.