Artykuły w Groniach

Artykuły zamieszczone w żywieckich Groniach związane z dziejami Odlewni.
Wspomnienie o profesorze Jerzym Buzku z 1939 roku, autorstwa Leopolda Schrottera. Wspomnienie o profesorze Jerzym Buzku z 1939 roku, autorstwa Leopolda Schrottera - ciąg dalszy. Wzmianka o przygotowaniach do obchodów stulecia działalności "Węgierskiej Górki". Monografia o której mowa powstała jedynie w zarysie. Szersza praca została napisana przez prof. Kazimierza Gierdziejewskiego, późniejszego Dyrektora Odlewni, obie prace nigdy nie ukazały sie drukiem. Artykuł Leopolda Schrottera - Kronika parafialna w Cięcinie o powstaniu huty żelaza w Węgierskiej Górce, zamieszczony w żywieckich Groniach w numerze 3 z 1938 roku.
Artykuł Leopolda Schrottera - Kronika parafialna w Cięcinie o powstaniu huty żelaza w Węgierskiej Górce, zamieszczony w żywieckich Groniach w numerze 3 z 1938 roku. Artykuł Leopolda Schrottera - Kronika parafialna w Cięcinie o powstaniu huty żelaza w Węgierskiej Górce, zamieszczony w żywieckich Groniach w numerze 3 z 1938 roku. Zdzisław Drobisz - KOPALNICTWO RUD ŻELAZA DLA HUTY WĘGIERSKA GÓRKA I. Artykuł zamieszczony w numerze XII/1985. Zdzisław Drobisz - KOPALNICTWO RUD ŻELAZA DLA HUTY WĘGIERSKA GÓRKA II.
Zdzisław Drobisz - KOPALNICTWO RUD ŻELAZA DLA HUTY WĘGIERSKA GÓRKA III. Zdzisław Drobisz - KOPALNICTWO RUD ŻELAZA DLA HUTY WĘGIERSKA GÓRKA IV. Zdzisław Drobisz - KOPALNICTWO RUD ŻELAZA DLA HUTY WĘGIERSKA GÓRKA V. Zdzisław Drobisz - KOPALNICTWO RUD ŻELAZA DLA HUTY WĘGIERSKA GÓRKA VI.
Zdzisław Drobisz - KOPALNICTWO RUD ŻELAZA DLA HUTY WĘGIERSKA GÓRKA VII. Zdzisław Drobisz - KOPALNICTWO RUD ŻELAZA DLA HUTY WĘGIERSKA GÓRKA VIII. Zdzisław Drobisz - KOPALNICTWO RUD ŻELAZA DLA HUTY WĘGIERSKA GÓRKA IX. Zdzisław Drobisz - KOPALNICTWO RUD ŻELAZA DLA HUTY WĘGIERSKA GÓRKA X.