Słowo od prof. Jerzego Buzka

Słowo z Brukseli...prof. Jerzy Buzek z przesłaniem dla METALPOL-u z okazji XV-lecia istnienia firmy.
Słowo z Brukseli...prof. Jerzy Buzek z przesłaniem dla METALPOLU z okazji XV-lecia istnienia firmy.