Alejka Zasłużonych - video

Film z odsłonięcia tablicy pamiątkowej zasłużonych pracowników zakładu (czas trwania ok 3 min)
Film z odsłonięcia pamiątkowej tablicy zasłużonych pracowników  dla Huty i Odlewni w Węgierskiej Górce