Otwarcie części poświęconej odsłonięciu pomnika prof. Jerzego Buzka, wybitnego odlewnika, reformatora i dyrektora Odlewni w latach 1913 - 1939. Prezes Zarządu Marek Podgrodzki składa podziękowania autorowi projektu pomnika, Bogumiłowi Burzyńskiemu. Na chwilę przed odsłonięciem pomnika... Tuż po odsłonięciu pomnika...
Zdjęcie Gości METALPOLU przed pomnikiem prof. Jerzego Buzka. Zdjęcie Gości METALPOLU przed pomnikiem prof. Jerzego Buzka. Prezes Marek Podgrodzki i premier Jerzy Buzek pod pomnikiem prof. Jerzego Buzka. Wójt gminy Węgierska Górka oraz premier Jerzy Buzek przed pomnikiem prof. Buzka.
Rodzina Buzków: Jerzy Buzek, Jerzy Buzek oraz Janusz Buzek. Zdjęcie Rodziny Buzków przed pomnikiem prof. Buzka. premier Jerzy Buzek oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Andrzej Gościniak. Pod pomnikiem prof. Jerzego Buzka (od lewej): Włodzimierz Walaszek, Marek Podgrodzki, Jerzy Buzek, Władysław Płonka, Jan Jurasz, Małgorzata Pępek, Władysław Adamiec.
Pod pomnikiem prof. Jerzego Buzka (od lewej): Włodzimierz Walaszek, Marek Podgrodzki, Jerzy Buzek, Władysław Płonka, Jan Jurasz, Małgorzata Pępek, Władysław Adamiec, Piotr Tyrlik, Marian Knapek. Pomnik prof. Jerzego Buzka. Pomnik prof. Jerzego Buzka.