List Gratulacyjny od Burmistrza Miasta Żywca - Antoniego Szlagora. List Gratulacyjny od Dyrektora krakowskiego Instytutu Odlewnictwa - Jerzego J. Sobczaka. List Gratulacyjny od Zarządu Województwa Śląskiego. List Gratulacyjny od Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.
List Gratulacyjny od Zarządu firmy Spinko. List Gratulacyjny od Dziekana Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - prof. dr hab. Józefa Suchego. List Gratulacyjny od Posła na Sejm RP Stanisłąwa Szweda. List Gratulacyjny od Prezesa Stowarzyszenia Inżynierówi Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce prof. dr hab. inż. Janusza Szpytko.
List Gratulacyjny od bielskiego oddziału Banku Pekao. List Gratulacyjny od Prezydenta Miasta Leszna- Tomasza Malepszego. Gratulacje z okazji jubileuszu od Małgorzaty Pępek, Posłanki na Sejm RP. Gratulacje z okazji jubileuszu od Dyrekcji Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka.
Gratulacje z okazji jubileuszu w imieniu mieszkańców Leszna - Prezydent Miasta Leszna. Gratulacje z okazji jubileuszu od Michała Kowalewskiego, Prezesa Zarządu Spinko Sp. z o. o. Gratulacje z okazji jubileuszu od Starostwa Powiatowego w Żywcu. List Gratulacyjny od Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Krajowego i Zagranicznego EMET-IMPEX.
List Gratulacyjny od Prezesa Zarządu oświęcimskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń "OMAG" Sp. z o.o. Tadeusza Dziędziela. Prezent od Prezesa Zarządu oświęcimskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń "OMAG" Sp. z o.o. Tadeusza Dziędziela - czek na 3 000 zł do wykorzystania na dowolny cel dobroczynny. List Gratulacyjny od Posłanki do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik. List Gratulacyjny od Zarządu firmy TRACK TEC S. A.
List Gratulacyjny od Zarządu firmy Vossloh Skamo sp. z o.o. List Gratulacyjny od Prezesa Zarządu firmy STRUNBET Christiana Kilgera. List Gratulacyjny od Wojewody Śląskiego, Zygmunta Łukaszczyka. List Gratulacyjny od Dyrektora Generalnego Atlas Copco Polska Sp. z o. o, Tomasza Przeradzkiego.
List Gratulacyjny od żywieckiego oddziału PZU. List Gratulacyjny od Dyrektora Odlewni w latach 1978 - 1990, inż. Antoniego Kręcichwosta. Gratulacje z okazji jubileuszu od Dyrekcji firmy AUTOMEX Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.